Covid-19/Corona


PRESENTKORT
Inga presentkort kommer förlängas till 2022 då säsongen 2021 var full med hopptillfällen.

Ta hand om varandra! ❤
Fallskärmsklubben Dala


Speciell information angående COVID-19

För att kunna genomföra tandemhopp med så liten risk till smittspridning som möjligt har följande åtgärder vidtagits:

  • Tandemsällskapet skall hålla antalet besökare till ett minimum.
  • Personer i riskgrupp uppmanas att inte besöka anläggningen.
  • Tandemsällskapet informeras om att tandemhopp medför smittorisk genom att delges informationsbladet ”COVID-19 och tandemhopp” (Se nedan).
  • Tandemsällskapet uppmanas att avboka hoppet vid minsta misstanke om sjukdom. Detta gäller passageraren själv, men även om nära anhörig misstänks vara sjuk.
  • Tandempassageraren uppmanas att medtaga egna handskar för att minimera delad användning av klubbens materiel. Ta gärna även med ett eget munskydd.
  • Tandemsällskapet informeras om att endast uppehålla sig inom det avsedda tandemområdet (för att inte blandas med fallskärmsklubbens medlemmar).

COVID-19 och tandemhopp
Detta är en bilaga till 408:04 Tandeminstruktörstjänst – Hälsodeklaration
Denna text kommer du som ska hoppa tandem få skriva under när du fyller i din hälsodeklaration.

”Du kommer snart att genomföra ett tandemhopp tillsammans med en instruktör. Av uppenbara skäl kommer du periodvis att befinna dig väldigt nära din instruktör eftersom ni, under hoppet och flygresan upp till höjd, kommer att vara sammankopplade. Ni kommer dessutom att sitta tillsammans med andra personer i flygplanet.

Detta kan medföra ökad risk för smitta då ni befinner er i en miljö som inte möjliggör att ni håller det rekommenderade avståndet från andra människor. Testning av tandeminstruktörer sker ej då tillräckligt tillförlitliga kommersiella antikroppstest ej finns på marknaden ännu. Tandeminstruktören ska dock vara kliniskt frisk för att få genomföra hoppet. Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att göra er upplevelse säker och har du ytterligare frågor så kan din instruktör vidare redogöra för detta.

Genom att underteckna 408:04 Tandeminstruktörstjänst – Hälsodeklaration, intygas att ni tagit del av informationen kring COVID-19 och hur detta påverkar ditt tandemhopp. ”