Fallskärmsklubben Dala

Fallskärmsklubben Dala

Dala Fallskärmsklubb, DFK, bildades sommaren 1973 av ett antal Borlängebor. Klubben var från början en sektion till Östersunds Fallskärmsklubb. När man hade utbildat ett antal instruktörer kunde DFK 1974 bilda egen verksamhet. DFKŽs verksamhet övertogs 1994 av Fallskärmsklubben Dala (FKD) och skälet till det var ekonomiska och samtliga medlemmar i DFK tecknade nytt medlemsskap i FKD. Med över 40 årig verksamhet som klubb tillhör FKD en av Sveriges äldsta fallskärmsklubbar. FKD är ansluten till riksidrottsförbundet såsom en flygsport. FKD ingår även som en frivilligorganisation till försvaret.

Boka tandemhopp


Gå en kurs och lär dig hoppa själv

Lär dig att hoppa fallskärm hos oss. Vi håller kurs tre gånger per år.