top
 
 
Fallskärmsklubben Dala

Dala Fallskärmsklubb, DFK, bildades sommaren 1973 av ett antal Borlängebor. Klubben var från början en sektion till Östersunds Fallskärmsklubb. När man hade utbildat ett antal instruktörer kunde DFK 1974 bilda egen verksamhet. DFKŽs verksamhet övertogs 1994 av Fallskärmsklubben Dala (FKD) och skälet till det var ekonomiska och samtliga medlemmar i DFK tecknade nytt medlemsskap i FKD. Med över 40 årig verksamhet som klubb tillhör FKD en av Sveriges äldsta fallskärmsklubbar. FKD är ansluten till riksidrottsförbundet såsom en flygsport. FKD ingår även som en frivilligorganisation till försvaret.

Dala Fallskärmsklubb

DFK startade sin verksamhet i Orsa på Tallheds flygfält. När man 1976 fick tillstånd att bedriva verksamheten från hemorten, började man bedriva verksamheten mer och mer på Romme.

DFK började med att hyra in flygplan från Borlänge flygklubb för att kunna bedriva sin verksamhet. Klubben växte bra i slutet på 70-talet och klubben köpte sin första flygmaskin. En Cessna 182, Cessnan kunde ta 4 hoppare på en gång upp på höjd.

DFK byggde en klubbstuga av I13Žs gamla kasernfängelse. Vatten och el drogs in och klubben hade äntligen en fast punkt i tillvaron på Romme. I slutet av åttiotalet hade klubben växt så mycket att Cessnan inte räckte till för verksamheten.

En något större Cessna inköptes. Flygmaskinen kunde ta 6 hoppare och komma upp till 4000 meters höjd. Reaktionerna från klubbens medlemmar var positiv, men inte från grannarna till Romme. Cessnan hade en väldigt hög ljudnivå. Under den debatt som följde användes klubbens flygmaskin som slagträ i debatten om bullret och miljön på Dala Airport. DFK lyssnade och tog till sig kritiken och hösten 1990 såldes Cessnan.

Konsekvensen av den buller- och miljödebatt som fördes om och kring Dala Airport blev att Dala Fallskärmsklubb inköpte Sveriges tystaste flygmaskin till en kostnad av 2.8 miljoner. En Cessna 206 med turbinmotor. För att kunna finansiera flygmaskinen togs det ett lån i utlandet på 2.2 miljoner med flygmaskinen som säkerhet och ett lån i Handelsbanken på 300.000 med personlig borgen för flera av medlemarna. Sedan 1990 har verksamheten bedrivits utan några som helst klagomål från grannar eller organisationer.

Fallskärmsklubben Dala

Året 1994 drabbades Dala Fallskärmsklubb (DFK) av den häftiga svängningen i Sveriges ekonomi som medförde att kronans värde kraftigt minskades mot andra valutor. Eftersom föreningen hade tagit utländska lån för att finansiera flygplansbytet blev resultatet att föreningen fick svårt att betala lånet.

Läget försämrades och det stod klart att man tvingades försätta föreningen i konkurs.

Ett hårt arbete inleddes för att rädda verksamheten och under hösten 1994 bildades Fallskärmsklubben Dala (FKD) och man köpte flygplan samt fastighet och inventarier från DFKŽs konkursbo.

FK Dala idag

FKD bedriver idag en relativt intensiv verksamhet på Romme. Klubben utför varje år ca 3-5000 hopp. Flyger ca 275 timmar per år mestadels under sommarhalvåret.

FKD utbildar varje år ca 10-20 nybörjare i konsten att hoppa fallskärm. En naturligt krav ställs på våra elever att respektera varandra och hålla ordning om och kring sig. Verksamheten kräver att alla inblandade tar ansvar för varandra. Till utbildningen är alla klubbens instruktörer knutna. Utan instruktörerna skulle inte verksamheten fungera. Klubben utbildar idag flera instruktörer per år. Merparten av de elever FKD utbildar är mellan 15 och 30 år gamla. Under åren har vi utbildat ca 2000 hoppare i klubbens regi. FKD har kurser ca en gång per månad under 8 månader av året. Kursen tar tre helger att genomföra och därefter fortsätter man i sin egen takt med utbildningen.

Tandemhoppningen som FKD bedriver ger fler möjlighet att prova fallskärmshoppning utan förkunskaper och många är de som provat på. Ett tandemhopp passar nästan alla. Den yngsta som hoppat i klubbens regi var 11 år och den äldsta 80 år. Varje tandemhopp tar ca en timme att utföra och i den tiden ingår en kort utbildning, en kort flygtur upp till höjd, själva fallskärmshoppet och upplevelsen. Varje år genomför ca 150 personer ett tandemhopp ute på Romme. Tandemhoppningen är idag en populär verksamhet på Romme.

Uppvisningar är en annan del av FKDŽs verksamhet. Årligen genomförs ca 5-10 uppvisningar i trakten av våra hoppare. Uppvisningar efterfrågas av allt från Svenska Scoutförbundet till arrangörerna av Skid-VM.


Flera av klubbens hoppare är eller har varit med i landslaget i olika disipliner och representerat Sverige i både landskamper och VM. Vid VM 2003 tog klubbens lag i CF rotation ett välförtjänt brons och har siktet inställt på fler VM medaljer.

Som fallskärmshoppare är man även en del av det frivilliga försvaret och FKD deltar årligen i övningar med förband och andra frivilligorganisationer, vanligtvis agerar några medlemmar B-styrka som luftlandsatta soldater.

Den vardagliga verksamheten bedrivs huvudsakligen på helger och under sommaren även vissa kvällar. Klubbstugan är en naturlig samlingspunkt för klubbens medlemmar året runt. Den sociala biten viktig för oss i FKD. Vi känner att även om man är nybörjare ska man känna sig välkommen till oss. Därför är det lätt för nybörjare att komma in i verksamheten.

En fallskärmshoppare i FKD är en helt vanlig person, en person med känsla för ansvar och ordningssinne. Alla kategorier av människor kan hittas i verksamheten snickare, pappersarbetare, datakonsulter, studenter osv. Men det som enar dem och det som gör att de helg efter helg, år efter år samlas ute på Romme, var de än kommer ifrån är längtan efter att få flyga sig själv i luften.

 
Den här sidan föredrar att visas i upplösningen 1024x768 eller högre