Fallskärmsklubben Dala

Kursdatum 2019

Observera att nedanstående datum är startdatum och att kurserna alltid sträcker sig över två helger.

Kursstart
Kursledare
2019-04-06
Maria Lille och Glenn Risander
2019-05-18
Inte bestämt
2019-06-29
Inte bestämt