Fallskärmsklubben Dala

Hopploggen 2023-05-27

 
12023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
23239 Åke MalmgrenX2000 Liftchef 
25392 Alexander BäckmanX2000 Beerline 
24735 Pontus NisserX2000  
 
22023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
26354 Robin OlarsX2000 Liftchef 
27144 Mia SjökvistX2000  
25942 David FerranteX2000  
 
32023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
24735 Pontus NisserX2000  
25392 Alexander BäckmanX2000  
23239 Åke MalmgrenX1000  
27384 Daniel OjasteU041000  G  
 
42023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
26354 Robin OlarsX2000 Liftchef 
27144 Mia SjökvistX2000  
25942 David FerranteX2000  
 
52023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
25606 Fredrik ÅhslundX4000  
25942 David FerranteX4000  
24735 Pontus NisserX4000  
25392 Alexander BäckmanX4000  
 
62023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
27097 Kristian KoivumäkiU101000  G  
27384 Daniel OjasteU051000  G  
23239 Åke MalmgrenX1000  
 
72023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
26354 Robin OlarsX1500  
23677 Marcus MorellX1500  
27097 Kristian KoivumäkiU111500 U 
 
82023-05-27Helen JohannessonSE-KRD Ingemar BrottareRomme
25942 David FerranteX3000  
25392 Alexander BäckmanX3000  
25606 Fredrik ÅhslundX3000  
 
Lift
1
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
23239
Åke Malmgren
2000
25392
Alexander Bäckman
2000
24735
Pontus Nisser
2000
Lift
2
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
26354
Robin Olars
2000
27144
Mia Sjökvist
2000
25942
David Ferrante
2000
Lift
3
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
24735
Pontus Nisser
2000
25392
Alexander Bäckman
2000
23239
Åke Malmgren
1000
27384
Daniel Ojaste
1000
Lift
4
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
26354
Robin Olars
2000
27144
Mia Sjökvist
2000
25942
David Ferrante
2000
Lift
5
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
25606
Fredrik Åhslund
4000
25942
David Ferrante
4000
24735
Pontus Nisser
4000
25392
Alexander Bäckman
4000
Lift
6
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
27097
Kristian Koivumäki
1000
27384
Daniel Ojaste
1000
23239
Åke Malmgren
1000
Lift
7
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
26354
Robin Olars
1500
23677
Marcus Morell
1500
27097
Kristian Koivumäki
1500
Lift
8
HL
Helen Johannesson
Pilot
Ingemar Brottare
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
25942
David Ferrante
3000
25392
Alexander Bäckman
3000
25606
Fredrik Åhslund
3000