Fallskärmsklubben Dala

Hopploggen 2023-09-03

 
12023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
244 Stefan DellengårdTPilot4000  
19673 Cecilia BurströmX2000  
tpax Tandem PaxTPax4000 Ulrika jacobsson 
10932 Thomas BiehlX2000  
24292 Mattias FlybringTFoto4000  
 
22023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
24733 Per-Olof StrömX2000  
23121 David ForsmanX2000  
27523 Niclas HolmquistU081500  G  
27398 Miguel CantorU172000  G  
27401 Natanael BjöörX2000  
 
32023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
26739 Eric CarlsonX4000 FS2 med Pontus 
19673 Cecilia BurströmX4000 Track med Gustav och Ferrante 
24735 Pontus NisserX4000 FS2 med Eric 
25942 David FerranteX4000 Track med Cicci och Gustav 
25103 Gustav SvanströmX4000 Track med Cicci och Ferrante 
 
42023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
tpax Tandem PaxTPax4000 Andreas Hyttsten 
244 Stefan DellengårdTPilot4000  
tpax Tandem PaxTPax4000 Lina Granberg 
24292 Mattias FlybringTPilot4000  
10932 Thomas BiehlX1500 Leia 
 
52023-09-03Cecilia BurströmSE-KRD Mats OlssonRomme
tpax Tandem PaxTPax4000 Karl Svanström 
23121 David ForsmanX1000  
24292 Mattias FlybringTPilot4000 Karl Svanström 
25942 David FerranteX4000  
25103 Gustav SvanströmX4000 LC 
 
62023-09-03Cecilia BurströmSE-KRD Mats OlssonRomme
24735 Pontus NisserX4000 LC 
26739 Eric CarlsonX4000  
tpax Tandem PaxTPax4000 Maria Tuovila 
27401 Natanael BjöörX4000  
244 Stefan DellengårdTPilot4000 Maria Tuovila 
 
72023-09-03Cecilia BurströmSE-KRD Mats OlssonRomme
24733 Per-Olof StrömX2000  
23121 David ForsmanX1500 HM LC 
10932 Thomas BiehlX2000  LEIA 
27523 Niclas HolmquistU091500  G  
19673 Cecilia BurströmX2000  
 
82023-09-03Cecilia BurströmSE-KRD Mats OlssonRomme
27200 Fredrik LindkvistX4000  
26971 Emma LagerkvistX4000  
tpax Tandem PaxTPax4000 Pia Rööhs 
25942 David FerranteTFoto4000 LC 
24292 Mattias FlybringTPilot4000  
 
92023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
tpax Tandem PaxTPax4000 Anna Stais 
24735 Pontus NisserX4000 LC 
244 Stefan DellengårdTPilot4000  
26739 Eric CarlsonX4000  
25103 Gustav SvanströmX4000  
 
102023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
24733 Per-Olof StrömX1500 HM LC 
19673 Cecilia BurströmX1500  
10932 Thomas BiehlX1500  LEIA 
27523 Niclas HolmquistX1500  
27401 Natanael BjöörX1500  
 
112023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
23121 David ForsmanX1500  
24292 Mattias FlybringTPilot4000  
19673 Cecilia BurströmX1500  
tpax Tandem PaxTPax4000 Ingela Nasenius 
25798 Edgar ZubkovTFoto4000 LC 
 
122023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
25942 David FerranteTFoto4000 LC 
tpax Tandem PaxTPax4000 Rosh Tägt 
244 Stefan DellengårdTPilot4000  
27401 Natanael BjöörX4000  
 
132023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
27523 Niclas HolmquistX1500  G  
19673 Cecilia BurströmX3000  
tpax Tandem PaxTPax3000 Johannes Sjöblom 
24292 Mattias FlybringTPilot3000  
24733 Per-Olof StrömX1500 HM 
 
142023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
24735 Pontus NisserX4000  
26971 Emma LagerkvistX4000  
25103 Gustav SvanströmX4000  
26739 Eric CarlsonX4000  
27200 Fredrik LindkvistX4000  
 
152023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
244 Stefan DellengårdTPilot4000  
10932 Thomas BiehlX1500  LEIA 
24292 Mattias FlybringTFoto4000  
tpax Tandem PaxTPax4000 Sigrid Sjöö 
23121 David ForsmanX1500  
 
162023-09-03Per OlhansSE-KRD Mats OlssonRomme
27097 Kristian KoivumäkiU214000  
25103 Gustav SvanströmX4000  
24733 Per-Olof StrömX4000 HM LC 
19673 Cecilia BurströmX1500  
25942 David FerranteX4000  
 
Lift
1
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
244
Stefan Dellengård
4000
19673
Cecilia Burström
2000
tpax
Tandem Pax
4000
10932
Thomas Biehl
2000
24292
Mattias Flybring
4000
Lift
2
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
24733
Per-Olof Ström
2000
23121
David Forsman
2000
27523
Niclas Holmquist
1500
27398
Miguel Cantor
2000
27401
Natanael Bjöör
2000
Lift
3
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
26739
Eric Carlson
4000
19673
Cecilia Burström
4000
24735
Pontus Nisser
4000
25942
David Ferrante
4000
25103
Gustav Svanström
4000
Lift
4
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
tpax
Tandem Pax
4000
244
Stefan Dellengård
4000
tpax
Tandem Pax
4000
24292
Mattias Flybring
4000
10932
Thomas Biehl
1500
Lift
5
HL
Cecilia Burström
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
tpax
Tandem Pax
4000
23121
David Forsman
1000
24292
Mattias Flybring
4000
25942
David Ferrante
4000
25103
Gustav Svanström
4000
Lift
6
HL
Cecilia Burström
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
24735
Pontus Nisser
4000
26739
Eric Carlson
4000
tpax
Tandem Pax
4000
27401
Natanael Bjöör
4000
244
Stefan Dellengård
4000
Lift
7
HL
Cecilia Burström
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
24733
Per-Olof Ström
2000
23121
David Forsman
1500
10932
Thomas Biehl
2000
27523
Niclas Holmquist
1500
19673
Cecilia Burström
2000
Lift
8
HL
Cecilia Burström
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
27200
Fredrik Lindkvist
4000
26971
Emma Lagerkvist
4000
tpax
Tandem Pax
4000
25942
David Ferrante
4000
24292
Mattias Flybring
4000
Lift
9
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
tpax
Tandem Pax
4000
24735
Pontus Nisser
4000
244
Stefan Dellengård
4000
26739
Eric Carlson
4000
25103
Gustav Svanström
4000
Lift
10
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
24733
Per-Olof Ström
1500
19673
Cecilia Burström
1500
10932
Thomas Biehl
1500
27523
Niclas Holmquist
1500
27401
Natanael Bjöör
1500
Lift
11
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
23121
David Forsman
1500
24292
Mattias Flybring
4000
19673
Cecilia Burström
1500
tpax
Tandem Pax
4000
25798
Edgar Zubkov
4000
Lift
12
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
25942
David Ferrante
4000
tpax
Tandem Pax
4000
244
Stefan Dellengård
4000
27401
Natanael Bjöör
4000
Lift
13
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
27523
Niclas Holmquist
1500
19673
Cecilia Burström
3000
tpax
Tandem Pax
3000
24292
Mattias Flybring
3000
24733
Per-Olof Ström
1500
Lift
14
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
24735
Pontus Nisser
4000
26971
Emma Lagerkvist
4000
25103
Gustav Svanström
4000
26739
Eric Carlson
4000
27200
Fredrik Lindkvist
4000
Lift
15
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
244
Stefan Dellengård
4000
10932
Thomas Biehl
1500
24292
Mattias Flybring
4000
tpax
Tandem Pax
4000
23121
David Forsman
1500
Lift
16
HL
Per Olhans
Pilot
Mats Olsson
Plan
SE-KRD
Dz
Romme
27097
Kristian Koivumäki
4000
25103
Gustav Svanström
4000
24733
Per-Olof Ström
4000
19673
Cecilia Burström
1500
25942
David Ferrante
4000